Multimedia

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym Białystok 2012 - konferencja